ACSUG participou na DEQAR conference en Madrid

ACSUG participou nun seminario organizado polo Rexistro Europeo de Axencias de Calidade (EQAR), os días 7 e 8 de outubro en Madrid.
O seminario, que contou coa asistencia de máis de 100 persoas, tivo como finalidade analizar o estado actual do proxecto DEQAR, así como as futuras accións a levar a cabo en relación co mesmo. Este proxecto, no cal ACSUG leva participando desde o ano 2017, está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea e é coordinado polo EQAR. O seu obxectivo principal é poñer en marcha unha base de datos que facilite o acceso aos informes dos distintos procesos de avaliación universitaria levados a cabo polas axencias de calidade europeas