ACSUG Reacredita títulos en seis centros da universidade San Martín de Porres en Lima

Desde o 24 de decembro, e por resolución 210-2018- SINEACE/ CDAH- P, publicada no Diario Oficial El Peruanos o 24 de decembro de 2018, ACSUG é considerada Axencia acreditadora externa de Perú para os títulos de grao no devandito país. Paro xa desde o ano 2011 ACSUG viña outorgando un selo de calidade europea a algúns títulos impartidos nalgunhas universidades peruanas, como é o caso da Universidade San Martín de Porres en Lima.

Nesta ocasión desprazáronse a Lima 6 comisións, nomeadas por ACSUG, para reacreditar títulos da Facultade de Ciencias Administrativas e Recursos Humanos, Facultade de Ciencias Contables, Económicas e Financeiras, Escola Profesional de Ciencias da Comunicación, Escola Profesional de Enxeñería Civil, Escola Profesional de Arquitectura e Facultade de Dereito.

Ademais da acreditación dos títulos universitarios, ACSUG colabora coa devandita universidade no establecemento do sistema interno de garantía de calidade e na formación de avaliadores. Por esta razón, o director e tres técnicos da axencia, que actuaron como secretarios da comisións de acreditación, impartiron unha xornada de formación a 30 profesores da propia universidade interesados en formarse nos distintos procesos de avaliación de títulos universitarios.