AENOR realiza a auditoría de seguimento do ano 2019 do Sistema de Xestión da Calidade e o Medio Ambiente de ACSUG.

A Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) levou a cabo en febreiro de 2019 unha auditoría de seguimento do sistema de xestión de ACSUG. Segundo se reflexou no informe final da auditoría, o sistema de xestión de ACSUG mantense actualizado e implántanse as medidas necesarias para incidir na mellora das actividades. Hai que recordar que Sistema de Xestión de ACSUG está certificado segundo as normas ISO 9001, ISO 14001 e Regulamento EMAS. Ao ser AENOR membro de IQNet, as certificacións obtidas por ACSUG son recoñecidas internacionalmente.