Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador. Convocatoria ordinaria 2018

Publícase hoxe, 6 de marzo de 2018, a Resolución do 21 de febreiro de 2019, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador e ábrese o prazo para a presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 7 de marzo de 2019 ata o día 4 de abril de 2019 incluído.

ATENCIÓN

Antes da finalización da presentación da solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia recorde que, é obrigatorio cumprimentar e xerar en formato PDF a dita solicitude (anexo I) a través da aplicación informática de ACSUG.

De aplicación co disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a presentación de solicitudes deberá cubrirse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701B

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso da obtención dos formularios na sede electrónica de la Xunta, poderán dirixirse ao número de teléfono de información 012 ou no enderezo correo electrónico 012@xunta.gal do Centro de Atención aos Usuarios - CAU