Visita do director da Axencia de Calidade e Prospectiva de Aragón (ACPUA) á ACSUG

O día 30 de outubro de 2018, o Director de ACPUA Antonio Serrano visitou a ACSUG para comentar a experiencia da súa axencia no proceso de avaliación externo por parte de ENQA, con respecto aos “Criterios e Directrices para a Garantía da Calidade no Espazo Europeo de Educación Superior” do ano 2015.

Durante a xuntanza, Antonio Serrano comentou co Director e persoal da ACSUG aspectos moi interesantes do proceso de avaliación, así como exemplos das evidencias e requisitos máis concretos establecidos nos Criterios Europeos.

A ACSUG, membro de pleno dereito de ENQA desde o ano 2009, está actualmente inmersa, tras 5 años desde a última avaliación externa por parte de ENQA (2014), nun novo proceso de avaliación internacional, polo que toda a información relacionada é de gran utilidade no proceso.