​ Proceso de Acreditación Internacional na Universidade Anáhuac-Cancún (UAC) en México

A Comisión de Avaliación nomeada por ACSUG desprazouse á Escola de Negocios da UAC os días 29, 30 e 31 de outubro de 2018 con motivo da avaliación das catro licenciaturas da Escola:

  • Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas

  • Licenciatura en Finanzas e Contaduría Pública

  • Licenciatura en Mercadotecnia

  • Licenciatura en Negocios Internacionais

Trala visita elaboraranse os correspondentes informes que serán emitidos a mediados do mes de decembro.