Xornadas "Empleabilidad e inserción laboral de los titulados universitarios" UIMP

Os pasados días 29 e 30 de outubro, tiveron lugar no Club Financiero Atlántico da Coruña, as xornadas "Empleabilidad e inserción laboral de los titulados universitarios". Estas foron organizadas pola UIMP e dirixidas pola ACSUG.