Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG

Con data do 12 de setembro de 2018 publícase no DOG a Resolución do 3 de setembro de 2018 da Presidenta da ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación informática para cubrir a solicitude.

Pagamento de taxas administrativas para presentar a solicitude.

Preguntas frecuentes