Xornada de formación da comisión de avaliación do centro universitario da defensa (CUD) para o desenvolvemento do programa DOCENTIA

O 11 de xullo, dentro das actividades incluídas no convenio marco de colaboración asinado entre ACSUG e o CUD para o desenvolvemento do Programa DOCENTIA na dita institución, celebrouse na ACSUG unha xornada de formación á que asistiron os membros da Comisión de Avaliación que vai participar na primeira convocatoria do Programa DOCENTIA.

Programa da xornada