A ACSUG asistiu ao workshop “Exploring Synergies Between Quality Assurance and Qualifications Recognition” en Dublin (Irlanda) organizado por ENQA

ACSUG participou no workshop “Exploring Synergies Between Quality Assurance and Qualifications Recognition”, que tivo lugar os días 1 e 2 de xuño en Dublin (Irlanda).

Este workshop foi organizado pola European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e a Quality and Qualifications Ireland (QQI). Neste evento presentáronse experiencias relacionadas co recoñecemento de títulos, exemplos de colaboración entre axencias de calidade e centros ENIC-NARIC, así como se traballou na identificación de problemas e solucións para establecer sinerxias comúns nos procedementos de recoñecemento de títulos. Actualmente, existe un grupo de ENQA traballando sobre este tema.

Durante o desenvolvemento do programa contouse coa participación de representantes de axencias de calidade, centros ENIC-NARIC, institucións universitarias, entre outros, implicados nestes procesos, que expuxeron os seus distintos puntos de vista e coincidiron na necesidade de traballar no establecemento de directrices comúns.

Toda a información sobre este evento pódese consultar en: http://www.enqa.eu/index.php/events/exploring-synergies-between-quality-assurance-and-qualifications-recognition/