Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG