Sinatura de convenio entre a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e o Centro Universitario da defensa (CUD-Escola Naval Militar de Marín)

O Director de ACSUG, J. Eduardo López Pereira, e o Subdirector do Centro Universitario da Defensa (CUD-Escola Naval Militar de Marín), D. Santiago Urréjola Madriñán, asinaron un convenio para o desenvolvemento do programa DOCENTIA de apoio á avaliación da actividade docente do profesorado que imparte clases no mencionado centro. O Subdirector acudiu á sede de ACSUG acompañado polo Coordinador de Calidade do Centro, D. Francisco Javier Fernández Fernández, quen, previo á firma, completaron a súa información sobre o completo desenvolvemento de todo o proceso: cronograma do seu desenvolvemento, constitución das comisións de avaliación, estimación de custos, etc.

Coa firma deste convenio, ACSUG adquire, entre outros compromisos, o de facilitar ao CUD os documentos relativos ao Programa de Apoio á Avaliación da Actividade Docente do Profesorado, o de formar no modelo do Programa aos responsables técnicos do CUD, así como o de realizar o seguimento da implantación e a certificación do modelo de avaliación deseñado polo CUD.

Por outra banda, o CUD acepta participar en todas as fases que conforman o desenvolvemento do Programa: deseño, formación, verificación, implantación e certificación, e informar á Universidade de Vigo dos resultados agregados da avaliación do profesorado.

cud3_0.jpgcud3_0.jpg