• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Proceso de reavaliación (2019)

ACSUG continúa co proceso de mellora continua e avaliación cíclica do cumprimento dos “Criterios e Directrices para a Garantía da Calidade no Espazo Europeo de Educación Superior”. Por iso, tras 5 anos desde a última avaliación externa por parte de ENQA, realízase un novo proceso de avaliación internacional.

ACSUG finalizou a fase de autoavaliación, coa emisión dun informe resumo, resultado dun proceso dividido en varias fases e no cal contouse coa participación do persoal de ACSUG, membros dos distintos órganos da axencia, así como outros grupos de interese relacionados co ámbito universitario: avaliadores académicos, profesionais e estudantes, membros de grupos de traballo e persoal técnico das universidades.

O informe de autoavaliación e os seus anexos inclúense a continuación:

A visita externa do comité a ACSUG está planificada para os días 20 a 22 de marzo de 2019.