• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Avaliación de Centros Universitarios da Universidade ANÁHUAC, Xalapa, México (UAX)

Os centros da UAX que solicitaron unha avaliación por parte da ACSUG co fin de obter un recoñecemento internacional da súa calidade son:

Escola de Economía e Negocios:

  • Licenciatura en Mercadotecnia
  • Licenciatura en Negocios Internacionais
  • Licenciatura en Finanzas e Contaduría Pública
  • Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas

Escola de Dereito:

  • Licenciatura en Dereito

Escola de Comunicación:

  • Licenciatura en Comunicación

Comités de avaliación:

Resultados:

CENTRO/ TITULACIÓN

INFORME FINAL
DE
CERTIFICACIÓN

INFORMES DE

SEGUEMENTO

INFORMES FINAIS
DE
ACREDITACIÓN

Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas Ver    
Licenciatura en Arquitectura Ver    
Licenciatura en Finanzas e Contaduría Publica Ver    
Licenciatura en Mercadotecnia Estratéxica Ver    
Licenciatura en Negocios Internacionais Ver    
Licenciatura en Psicoloxía Ver    
Licenciatura en Mercadotecnia Ver    
Licenciatura en Negocios Internacionais Ver    
Licenciatura en Finanzas e Contaduría Pública Ver    
Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas Ver    
Licenciatura en Comunicación Ver    
Licenciatura en Dereito Ver