• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Proceso de avaliación 2015

Procedeuse á firma dos convenios específicos para avaliar e acreditar no ano 2015 as seguintes facultades e carreiras profesionais:

Facultade Enxeñaría de Sistemas:

  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría de Sistemas

Facultade Enxeñaría e Ciencias Puras:

  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Civil
  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Mecánica Eléctrica
  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Electrónica e Telecomunicacións
  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Industrial
  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Mecatrónica
  • Carreira Académico Profesional de Arquitectura e Urbanismo
  • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Sanitaria e Ambiental