• Seguimento da integración no mercado laboral para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria

Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2013-2014 (EILMásteres1314)

  • Publicación
  • Datos técnicos do estudo
  • Resultados
  • Presentación Publicación:
  • Cuestionario