• Seguimento da integración no mercado laboral para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria

Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011 (EILMásteres1011)