• Seguimento da integración no mercado laboral para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2013-2014

  • Publicación
  • Datos técnicos do estudo
  • Resultados
  • Presentación Publicación
    • Resumo
    • Presentación
  • Cuestionario
  • Presentación resultados no SUG