• Seguimento da integración no mercado laboral para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012