Publicacións: EEES

 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Bioloxía. Proxecto ACSUG

  Páxinas: 102
  Ano: 2007
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas. Proxecto ACSUG

  Páxinas: 31
  Ano: 2007
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Educación Infantil de Pontevedra. Proxecto ACSUG

  Páxinas: 95
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8198-8
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Educación Infantil de Lugo. Proxecto ACSUG

  Páxinas: 108
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8199-5
 • Adaptación de materias aocrédito europeo. Titulación de Educación Infantil de Ourense Proxecto ACSUG

  Páxinas: 150
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8201-5
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Educación Infantil "Grupo de didácticas especiais e adxuntos". Proxecto ACSUG

  Páxinas: 94
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8200-8
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Actividade Física e doDeporte. Proxecto ACSUG

  Páxinas: 152
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8205-3
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Informática. Proxecto ACSUG

  Páxinas: 127
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8203-9
 • Adaptación de materias al crédito europeo. Titulación de Matemáticas. Proyecto ACSUG

  Páxinas: 296
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8197-1
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Psicoloxía. Proyecto ACSUG

  Páxinas: 71
  Ano: 2007
  ISBN: 978-84-611-8204-6