6º, 7º e 8º informes de avaliación da implantación: UDC