Informe de avaliación externa da implantación do deseño de avaliación da actividade docente do Centro Universitario da Defensa