Informe de verificación do modelo de avaliación docente do profesorado do Centro Universitario da Defensa