Informe final de certificación da Carreira Académico Profesional de Contabilidade (UANCV)