Información complementaria para a acreditación dos programas oficiais de doutoramento