Guías: Títulos

Ano Páxinas Arquivo
Guía seguimento e acreditación doutoramentos 2018 43 PDF icon guia_seg.-acred._doctorados_v2_2018.pdf
Guía de avaliación dos títulos universitarios externos ao sistema universitario español 2018 67 PDF icon 2404182.pdf
Información complementaria para a acreditación dos programas oficiais de doutoramento 2018 3 PDF icon acreditacion_doctorado_reacu.pdf
Guía seguimento e acreditación grao e máster 2018 90 PDF icon guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf
Procedemento de avaliación de títulos oficiais de grao, master e doutoramento 2016 16 PDF icon procedimiento_de_evaluacion_de_titulos_oficiais_2016.pdf
Guía de seguimento de títulos oficiais (Obsoleta) 2015 26 PDF icon Guia seguimiento ACSUG 2015.pdf
Guía de avaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de grao e máster (Obsoleta) 2015 74 PDF icon guia_acreditacion_acsug_2015-2016.pdf
Guía de seguimento de títulos oficiais (Obsoleta) 2014 44 PDF icon Seguimiento 04-02-14-3.pdf
Guia para a solicitude de Modificacións nos Programas de Doutoramento 2014 9 PDF icon Verif-Modif- Doct 2014. ACSUG.pdf
Guía de avaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de grao e máster (Obsoleta) 2014 66 PDF icon GUIA ACREDITACION ACSUG 2014aa.pdf