Guías: Títulos

Ano Páxinas Arquivo
Guía Seguimento Acreditación Doutoramento 2017 42 PDF icon guia_seg.-acred_doctorados_acsug_08-02-17-1.pdf
Guía de avaliación para o seguimento e a renovación da acreditación de títulos oficiais de grao e másters 2016 90 PDF icon guia_seguimiento_acreditacion_acsug_2016.pdf
Procedemento de avaliación de títulos oficiais de grao, master e doutoramento 2016 16 PDF icon procedimiento_de_evaluacion_de_titulos_oficiais_2016.pdf
Guía de seguimento de títulos oficiais (Obsoleta) 2015 26 PDF icon Guia seguimiento ACSUG 2015.pdf
Guía de avaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de grao e máster (Obsoleta) 2015 74 PDF icon guia_acreditacion_acsug_2015-2016.pdf
Guía de seguimento de títulos oficiais (Obsoleta) 2014 44 PDF icon Seguimiento 04-02-14-3.pdf
Guia para a solicitude de Modificacións nos Programas de Doutoramento 2014 9 PDF icon Verif-Modif- Doct 2014. ACSUG.pdf
Guía de avaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de grao e máster (Obsoleta) 2014 66 PDF icon GUIA ACREDITACION ACSUG 2014aa.pdf
Guía de avaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de grao e máster (Obsoleta) 2013 61 PDF icon Guía ACREDITACIÓN ACSUG .pdf
Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e máster 2012 9 PDF icon Guía Modificación .pdf