• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Avaliación do deseño do SIGC: UDC

Ano Páxinas Arquivo
E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos (Coruña) 2010 5 PDF icon Ver
E.T.S. de Naútica e Máquinas (Coruña) 2010 6 PDF icon Ver
F. de Humanidades (Ferrol) 2010 6 PDF icon Ver