• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Avaliación do deseño dos SGIC: UVIGO

Ano Páxinas Arquivo
E.T.S. de Enxeñaría de Minas (Vigo) 2009 7 PDF icon Ver
E.T.S. de Enxeñaría de Telecomunicación (Vigo) 2009 7 PDF icon Ver
E.T.S. de Enxeñaría Industrial (Vigo) 2009 6 PDF icon Ver
E.U. de Enxeñaría Técnica Forestal (Pontevedra) 2009 7 PDF icon Ver
F. de Belas Artes (Vigo) 2008 8 PDF icon Ver
F. de Bioloxía (Vigo) 2009 5 PDF icon Ver
F. de Ciencias (Ourense) 2009 6 PDF icon Ver
F. de Ciencias da Educación e do Deporte (Pontevedra) 2009 7 PDF icon Ver
F. de Ciencias Económicas e Empresariais (Vigo) 2009 8 PDF icon Ver
F. de Ciencias Empresariais e Turismo (Ourense) 2009 8 PDF icon Ver
F. de Ciencias Sociais e da Comunicación (Pontevedra) 2009 6 PDF icon Ver