• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Primeira convocatoria de avaliación do deseño dos SGIC

A convocatoria 2007/08 pretendeu orientar aos Centros/Universidades no deseño dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade (SGIC). Tras finalizar o proceso de avaliación, os sistemas participantes nesta convocatoria que obtiveron valoración positiva son: