• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Información sobre o programa

O obxectivo do Programa FIDES-AUDIT é guiar os centros no labor de integración de todas as actividades relacionadas coa garantía de calidade das ensinanzas que viñan desenvolvendo e favorecer o futuro proceso de verificación, seguimento e renovación da acreditación de títulos.

Debido á complementariedade dos programas FIDES-AUDIT, na ACSUG desenvólvense, deséñanse, xestiónanse, avalíanse, impleméntanse e certifícanse de forma conxunta e coordinada, polo que se consideran un só, denominándoo "Programa FIDES-AUDIT".