• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Avaliación deseños SGC

ACSUG, ANECA e AQU Catalunya, co obxectivo de apoiar as iniciativas das universidades para garantir a calidade da súa oferta educativa e impulsar unha cultura de avance continuo, elaboraron a "Guía para o deseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidade da formación universitaria", cun dobre obxectivo: orientar as actuacións levadas a cabo polos centros para dotarse de Sistemas de Garantía de Calidade (SGC) e facilitar aos Centros e Universidades unha serie de directrices para guialos no desenvolvemento dos mesmos.

-Na primeira convocatoria participaron 35 centros del SUG.

-Na segunda convocatoria participaron 22 centros del SUG.

-Na tercera convocatoria participaron 17 centros del SUG.

-Na cuarta convocatoria participaron 10 centros del SUG.

Documentos de referencia:

- -Guía Programa FIDES (2007)

- -Guía para o deseño de Sistemas de Garantía Interna da Calidade da formación universitaria (2007)

- -Directrices, definición e documentación dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade da formación universitaria (2009)

- -Protocolo de avaliación externa do deseño do Sistema de Garantía Interna de Calidade (2009)

- -Ferramentas para o diagnóstico (2007)