• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Certificación da implantación SGC

Como continuación ao proceso iniciado no ano 2007, no que as axencias ACSUG, ANECA e AQU presentaron publicamente aos centros/universidades/institucións de educación superior españolas o Programa AUDIT e dado o alto grao de aceptación obtido na fase de avaliación dos deseños, ACSUG, ANECA e UNIBASQ consideraron oportuno crear un Modelo para a Certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (SGC) implantados naqueles centros universitarios.

Na primeira convocatoria (proxecto piloto) participaron 5 centros do SUG.

Na segunda convocatoria participaron 12 centros do SUG.

Na terceira convocatoria participaron 4 centros do SUG.

Na cuarta convocatoria participaron 3 centros do SUG.

Na quinta convocatoria participaron 6 centros do SUG.

 

Documentos de referencia: