• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Documentación

  • Procedemento para a Acreditación Institucional de Centros (AIC) das Universidades do SUG