• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento de ACSUG 2018

  • Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 311 do 23.12.2017):
ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL
2018 decembro 3,74 8,86 4,23
2018 novembro 12,78 0,13 12,02
2018 outubro 9,28 1,90 8,95
2018 setembro 7,80 9,09 8,01
2018 agosto 8,00 14,06 11,56
2018 xullo 12,25 15,41 12,66
2018 xuño 8,94 9,64 9,30
2018 maio 7,81 2,88 6,79
2018 abril 21,68 6,81 18,82
  • Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 184 do 30.07.2014):
ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL*
2018 marzo (18,63) (25,43) (20,45)
2018 febreiro (21,00) (18,38) (19,56)
2018 xaneiro (11,84) (24,18) (12,02)

* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte de ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento de ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.