• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento da ACSUG 2014

ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL*
2014 decembro (7,81) (8,08) (7,82)
2014 novembro (4,65) (16,76) (7,30)
2014 outubro 2,02 0,14 1,59

* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte da ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento da ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.