• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2018

Proceso Dirixida a (*) Media (**) Ver
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de avaliación
profesorado 1A-17
1 4,61 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de avaliación
do complemento de excelencia curricular (1C-16)
1 4,58 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores do proceso de consolidación
de unidades de investigación inicial 2017
1 4,66 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores de postdoctorales modalidade A
final 2013
1 4,87 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores de postdoctorales modalidade A
inicial 2017
1 4,60 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores de postdoctorales modalidade B
inicial 2017
1 4,68 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de avaliación de sexenios
da Universidade de Oviedo 2017
1 4,62 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de avaliación de viabilidade
de títulos 2017
1 4,51 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes do proceso de seguemento de títulos
(Conv. 2016-2017)
3 3,30 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de acreditación de títulos 2017/2018 1 4,59 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de avaliación de DOCENTIA UDC 2017 1 4,32 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de avaliación de DOCENTIA UVIGO 2017 1 3,95 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores de postdoctorales modalidade A
final 2014
1 4,81 Documento pdf
Enquisa de satisfacción avaliadores proceso de verificación e modificación de títulos
 2017/2018
1 4,67 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes da acreditación de profesorado
(Convocatoria 1A-2017)
3 4,06 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliados no proceso de verificación e modificiación de títulos (Conv. 2017-2018) 3 3.55 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes do proceso de acreditación de títulos (Conv. 2017-2018) 3 3.83 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos asistentes a xornada de formación dos comités de títulos 2 4.63 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliadores do proceso de avaliación da Universidade Anáhuac Xalapa (UAX)
2018
1 4.97 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes da excelencia curricular
(Convocatoria 1C-2016)
3 3.43 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes da excelencia curricular
(Convocatoria 1C-2017)
3 3.59 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliadores do proceso de consolidación de unidades de investigación final 2018 1 4.61 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliadores do proceso de consolidación de unidades de investigación intermedia 2018 1 4.61 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]