• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2017

Proceso Dirixida a (*) Media (**) Ver
Satisfaction survey to theattendants of the ECA summer
workshop in Santiago
2 3,87 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes da acreditación de profesorado
(Conv. 2016)
3 3,89 Documento pdf
Enquisa de satisfacción do proceso de avaliación de
profesorado 1A-16
1 4,50 Documento pdf
Enquisa de satisfacción cuberta polos avaliadores
do proceso de consolidación de unidades de investigación 2016
Modalidades A, B e C
1 4,42 Documento pdf
Enquisa de satisfacción cuberta polos avaliadores
do proceso de consolidación de unidades de investigación 2016
Modalidade D
1 4,35 Documento pdf
Enquisa de satisfacción cuberta polos avaliadores
do proceso de consolidación de unidades de investigación 2016
Avaliación Final
1 4,55 Documento pdf
Enquisa de satisfacción cuberta polos avaliadores
do proceso de consolidación de unidades de investigación 2016
Avaliación Inicial
1 4,64 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos asistentes a xornada de
formación de DOCENTIA UDC do
17-10-2017
2 4,66 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos solicitantes do proceso de acreditación de títulos
(Conv. 2016-2017)
3 3,72 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliadores do proceso de acreditación de títulos
(Conv. 2016-2017)
1 4,63 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliadores do proceso de verificación e
modificación de títulos 2016/2017
1 4,68 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliados do proceso de verificación e
modificación de títulos 2016/2017
3 2,94 Documento pdf
Enquisa de satisfacción dos avaliados do proceso de verificación e
modificación de títulos 2016/2017
3 2,94 Documento pdf
México UAX 16 1 4,87 Documento pdf
Consolidación Unidades de Investigación - Avaliación intermedia 2016 1 4,52 Documento pdf
Posdoutorais Modalidade A 2016 1 4,61 Documento pdf
Posdoutorais Modalidade B 2016 1 4,63 Documento pdf
Posdoutorais Modalidade A 2016 (Final 2012) 1 4,64 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]