• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2016

Proceso Dirixida a (*) Media (**) Ver
Avaliación previa á contratación 2014 3 3,71 Documento pdf
Complemento de recoñecemento á excelencia curricular 2014 3 3,45 Documento pdf
Avaliación previa á contratación 2015 1 4,42 Documento pdf
Acreditación títulos 2014-2015 1 4,62 Documento pdf
Agrupacións estratéxicas 2015 1 4,29 Documento pdf
Avaliación Centros UANCV 2015 1 4,45 Documento pdf
Consolidación unidades de Investigación 2015 1 4,60 Documento pdf
DOCENTIA UDC 2015 1 4,22 Documento pdf
Avaliación Viabilidade 2015 1 4,51 Documento pdf
FIDES-AUDIT 2015 1 4,78 Documento pdf
Posdoutorais Modalidade A 2015 1 4,63 Documento pdf
Posdoutorais Modalidade B 2015 1 4,63 Documento pdf
Seguemento Consolidación Investigación 2012-2015 1 4,52 Documento pdf
Sexenios Universidade de Oviedo 2015 1 4,55 Documento pdf
Verificación, Seguemento e Modificación Títulos 2014-2015 1 4,63 Documento pdf
Avaliación previa á contratación 2015 3 3.92 Documento pdf
Acreditación de títulos 2015-2016 1 4.58 Documento pdf
Acreditación de títulos 2015-2016 3 3.43 Documento pdf
Verificación e modificación de títulos 2015/2016 1 4.72 Documento pdf
Verificación e modificación de títulos 2015/2016 3 3.30 Documento pdf
Seguemento de títulos 2015/2016 1 4.88 Documento pdf
Seguemento de títulos 2015/2016 3 3.30 Documento pdf
SGC 15/16 1 4.75 Documento pdf
Formación Títulos 2016-2017 2 4.44 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]