• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2015

Proceso Dirixida a (*) Media (**)
Ver
Xornada de Formación sobre a garantía da calidade das Ensinanzas Artísticas Superiores 2 4,31 Documento pdf
Xornada de Formación para os representantes da UANCV 2 4,47 Documento pdf
Xornada de Formación DOCENTIA UDC 2015 2 4,09 Documento pdf
Xornada de Formación master en procesos de información da USC 2015 2 4,45 Documento pdf
Avaliación previa á contratación 2014 1 4,61 Documento pdf
Complemento de recoñecemento á excelencia curricular 2014 1 4,39 Documento pdf
Consolidación 2014 1 4,49 Documento pdf
Consolidación grupos 1 4,78 Documento pdf
Emerxentes 2014 1 4,57 Documento pdf
Programa Conecta Pemes 2014 1 4,22 Documento pdf
Parga Pondal 2009 1 4,62 Documento pdf
Seguimento Consolidación 2014 1 4,63 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]