• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2013

Proceso Dirixida a (*) Media (**)
Ver
Avaliación Axudas Posdoutorais 2012 1 4,50 Documento pdf
Seguimento de Títulos 2013 1 4,78 Documento pdf
Programa DOCENTIA USC 2013 1 4,52 Documento pdf
Avaliación Previa Relativa ao Complemento de Excelencia Curricular (1C-12) 1 4,67 Documento pdf
Programa Verifica 2013 1 4,70 Documento pdf
Avaliación Profesorado 1A-13 1 4,82 Documento pdf
Proceso Avaliación PDI Vigo 2013 1 4,73 Documento pdf
Proceso Avaliación Grupos Emerxentes 2013 1 4,66 Documento pdf
Programa Fides-Audit - Convocatoria 2011 1 4,85 Documento pdf
Consolidación de Unidades de Investigación 2013 1 4,39 Documento pdf
Xornada Formación Programa DOCENTIA USC 2013 2 4,50 Documento pdf
Xornada Formación Persoal UNICA 2 4,87 Documento pdf
Solicitantes Complemento de Xestión (Convocatoria 2012) 3 3,89 Documento pdf
Solicitantes Complemento de Excelencia (Convocatoria 2012) 3 3,66 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]