• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2007

Proceso Dirixida a (*) Media (**) Ver
Avaliadores Externos 2005/2006 1 4,27  Documento pdf
Comités de Autoavaliación das Titulacións Avaliadas no PEI-ACSUG 3 3,39  Documento pdf
Presentación da Aplicación para a Elaboración dos Títulos de Posgrao 2 3,43  Documento pdf
Consolidación de Unidades de Investigación 2007 1 4,49  Documento pdf
Promoción da Intensificación da Actividad Investigadora 2007 1 4,57  Documento pdf
Avaliación ou Informe para a Contratación como Profesorado Universitario 1A-07 1 4,62  Documento pdf
Avaliación Previa Relativa ao Complemento de Excelencia Curricular (1C-07) 1 4,66  Documento pdf
Curso do Modelo EFQM de Excelencia 2 3,77  Documento pdf
Seguimento Consolidación Unidades de Investigación 2006 1 4,60  Documento pdf
Curso Autoavaliación e Ferramenta Perfil 2 3,77  Documento pdf
Xornada de Formación FIDES-AUDIT 2 4,14  Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]