Publicaciones: EEES

 • Adaptación de materias ao crédito europeo. O traballo dos/as estudantes de psicoloxía en termos ects. Proxecto ACSUG

  Páginas: 99
  Año: 2007
  ISBN: 978-84-611-8202-2
 • Estudos Propios de Posgrao e Terceiro Ciclo nas Universidades do Sistema Universitario de Galicia

  Páginas: 55
  Año: 2006
 • O EEES: Perspectiva do Alumnado das Universidades Galegas

  Páginas: 175
  Año: 2006
 • O EEES: Perspectiva do Profesorado das Universidades Galegas

  Páginas: 203
  Año: 2006
 • Estudo Técnico sobre a Mobilidade Internacional Universitaria no Sistema Universitario de Galicia: un antecedente ao ECTS

  Páginas: 174
  Año: 2006
 • O Espazo Europeo de Educación Superior: Aspectos Xerais

  Páginas: 87
  Año: 2004