• Monitoring of the integration of graduates into the labor market for reviewing and improving the quality of the university's academic programs.

Datos Inserción Laboral por titulaciones

Datos Inserción Laboral por titulaciones 2013- 2014

(1) Ficha solo con el dato de Inserción Laboral

(2) Ficha CompletaDenominación UDC USC UVI Parcial(1) Completa(2)
Todas      
Grao_ADE x x x
Grao_ArqTécnico x    
Grao_ArquitecturaNaval x    
Grao_Belas Artes     x
Grao_Bioloxía x x x
Grao_CActividadeFísicaeDeporte x   x
Grao_CienciaeTecnoloxíaAlimento     x
Grao_CienciaPolíticaAdministrac   x  
Grao_CienciasAmbientais     x
Grao_CienciasCulturaDifusiónCul   x  
Grao_CienciasdoMar     x
Grao_CienciasEmpresariais x    
Grao_Comercio     x
Grao_ComunicaciónAudiovisual x x x
Grao_ConsultoríaXestióndaInform     x
Grao_Dereito x x x
Grao_DirecciónXestiónPública     x
Grao_Economía x x x
Grao_EducaciónInfantil x x x
Grao_EducaciónPrimaria x x x
Grao_EducaciónSocial x x x
Grao_Enfermería x x x
Grao_EnxAgraria   x x
Grao_EnxCivil   x  
Grao_EnxDesIndDProduto x    
Grao_EnxElectrica x   x
Grao_EnxElectronicaIndAutomatic x   x
Grao_EnxEnerxía     x
Grao_EnxeTecIndustriais x    
Grao_EnxForestal   x x
Grao_EnxIndAgroalimentarias   x  
Grao_EnxInformática x x x
Grao_EnxMecanica x   x
Grao_EnxObrasPublicas x    
Grao_EnxOrgInd     x
Grao_EnxProcesosQuiIndustrias   x  
Grao_EnxPropulServBuque x    
Grao_EnxQuiIndustrial     x
Grao_EnxQuímica   x  
Grao_EnxRecMineirosEner     x
Grao_EnxTecIndustriais     x
Grao_EnxTecTeleco     x
Grao_EnxXeomaticaTopografía   x  
Grao_FiloloxíaClásica   x  
Grao_Filosofía   x  
Grao_Física   x  
Grao_Fisioterapia x   x
Grao_Historia   x  
Grao_HistoriadaArte   x  
Grao_Humanidades x    
Grao_InformaciónDocumentación x    
Grao_LinguaLiteraturaEspañola x x  
Grao_LinguaLiteraturaGalega x x x
Grao_LinguaLiteraturaInglesa x x x
Grao_LinguaLiteraturasModernas   x  
Grao_Logopedia x    
Grao_Matemáticas   x  
Grao_Medicina   x  
Grao_NauticaTrasnMarítimo x    
Grao_NutriciónHumana e Dietétic   x  
Grao_Óptica_Optometría   x  
Grao_Pedagoxía   x  
Grao_Podoloxía x    
Grao_Psicoloxía   x  
Grao_PublicidadeRelacionsPublic     x
Grao_Química x x x
Grao_RRLLRRHH x x x
Grao_Socioloxía x    
Grao_TecEnxCivil x    
Grao_TecnMariñas x    
Grao_TerapiaOcupacional x    
Grao_TraballoSocial   x x
Grao_TraduciónInterpretación     x
Grao_Turismo x   x
Grao_XeografíaHistoria     x
Grao_XeografíaOrdenacióndoTerri   x  
Grao_Xornalismo   x