Publications: Institutional evaluation

 • Informe Final del Programa de Evaluación Institucional (PEI-ACSUG) 2004-2007

  Pages: 185
  Year: 2008
 • Informe Final da Segunda Anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia 2002

  Pages: 227
  Year: 2005
 • Informe Final da Primeira Anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia 2001

  Pages: 203
  Year: 2004
 • Propostas de Mellora Plan Nacional da Calidade das Universidades (PNECU) 1996-2000

  Pages: 155
  Year: 2004
 • II Xornada de Traballo para Avaliadores Externos

  Pages: 135
  Year: 2004
 • Informe Final da Primeira Anualidade do II Plan de Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia 2001

  Pages: 203
  Year: 2004
 • Informe Final do Primeiro Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades no Sistema Universitario de Galicia 1996-2000

  Pages: 90
  Year: 2003
 • Xornada de Traballo cos Presidentes dos Comtités de Avalición Externa

  Pages: 77
  Year: 2003